STÖ'ler için Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

STÖ'ler için Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi  - Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği

STÖ'ler için Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Sivil toplum örgütleri için risk değerlendirmesi ve yönetimini örneklerle anlatan bu araç seti, Biritish Council tarafından 2019 2023 yılları arasında Nijerya’da uygulanan ACT Programı kapsamında hazırlanmış ve Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği tarafından Türkçe’ye çevrilip uyarlanmıştır.

Yazar / Editör: British Council
Yayın Yılı: 2023
Konu: Risk analizi
Yayım Dili: Türkçe
Yayınlayan: Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği
Risk
İndir