Biz Kimiz

Biz Kimiz

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği, Türkiye'deki LGBTİ+ derneklerinin bir araya geldiği en geniş zemindir. Kökleri, LGBTİ+ örgütlerinin birlikte hareket etmek için oluşturduğu platform ve ağlara dayanan dernek; LGBTİ+ derneklerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışır. 

Üyelerimiz

17 Mayıs Derneği: LGBTİ+ toplumu ve aktivizmini güçlendirmeyi hedefleyen 17 Mayıs Derneği, 2 Eylül 2019’da Ankara’da kuruldu. Güçlendirme, Savunuculuk ve Kapasite Geliştirme programları üzerinden çalışıyor. LGBTİ+’lara ve hak savunucularına psiko-sosyal ve hukuki destek sağlıyor, esenlik programı kapsamında kişisel ve kurumsal esenlik desteği sunuyor. Temel savunuculuk alanları yaşlılık, HIV, iklim, yoksulluk, interseks ve yerel yönetimler. 17 Mayıs Derneği adını, eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Uluslararası Hastalık Sınıflandırması” içeriğinden çıkarıldığı gün olan 17 Mayıs 1990’dan alıyor. Dernek çalışmalarını “Yalnız kalmamak, yoksullaşmamak, yoksunlaşmamak” mottosuyla sürdürüyor.

Genç LGBTİ+ Derneği: Genç LGBTİ+, 2016’da İzmir’de üniversite öğrencisi LGBTİ+’lar tarafından kuruldu. LGBTİ+ hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlik hakları alanında çalışıyor. Özellikle genç LGBTİ+’lar için eşit, adil ve yaşanabilir bir hayatı inşa etmek için çalışan dernek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda savunuculuk yapıyor. Ayrıca, LGBTİ+’lara ihtiyaç duydukları danışmanlık ve desteği sağlıyor. Ruh sağlığı uzmanlığı, öğrenciler ve yerel yönetim çalışanlarının farkındalığını arttırmak için etkinlikler düzenliyor, cinsel sağlık ve gençlerin hakları konularında atölyeler yapıyor. Genç LGBTİ+’ların haklarını izleyip, politika önerileri oluşturuyor. Dernek, bu çalışmalarında yerel yönetimlerle de işbirliği yapıyor.  

HEVİ LGBTİ+ Derneği: 2015 yılında bir araya gelen azınlık LGBTİ+lar tarafından kuruldu. İstanbul merkezli çalışmalar yürütse de başta Eskişehir, Yalova, Van, Diyarbakır, Ankara, İzmir ve Mersin olmak üzere farklı şehirlerde atölyeler yapıyor. Mülteci, azınlık ve sağlık alanlarında çalışmalar yapan dernek; çok dilli çalışmaların yaygınlaştırılması, LGBTİ+lar özelinde cinsel sağlık ve güvenlik çalışmalarının yaygınlaştırılması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin anaakımlaştırılması, Azınlık ve Mülteci LGBTİ+ların güçlendirilmesi ve LGBTİ+ davaların izlenmesi için çalışıyor. HEVİ LGBTİ+ Derneği 2018 yılından bu yana LGBTİ+lar için hukuki destek, 2015 yılından bu yana akran danışmanlığı sağlıyor.

Kaos GL Derneği: 20 Eylül 1994’te Kaos GL dergisinin ilk sayısı Ankara’da çıktı. Kaos GL, 15 Temmuz 2005’te dernekleşerek tüzel kişilik kazandı. Medya ve İletişim, Akademik ve Kültürel Çalışmalar, İnsan Hakları ve Mülteci Hakları programları üzerinden çalışıyor. KaosGL.org internet gazetesi, Kaos GL ve KaosQueer+ dergileri, senelik insan hakları raporlarını, istihdam ve nefret suçu araştırmalarını yayınlıyor. Mülteci LGBTİ+’lara danışmanlık sağlıyor. İnsan hakları eğitimleri, homofobi karşıtı buluşmalar, sergiler, medya okulları, konuk sanatçı programı, Kadın Kadına Öykü Yarışması, Feminist Forum ve ayrımcılık karşıtı dersler düzenliyor. Eğitim, sendika gibi alanlarda ağlar üzerinden örgütleniyor. Dernek çalışmalarını “Eşcinsellerin kurtuluşu heteroseksüelleri de özgürleştirecektir” mottosuyla sürdürüyor.

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği: Lambdaistanbul, 1993 yılında bir sivil toplum girişimi olarak ortaya çıktı, 2002 yılında İstanbul Beyoğlu’nda Lambda Kültür Merkezi’ni açtı, 2003 yılında İstanbul Onur Yürüyüşü’nü organize etmeye başladı ve 2006 yılında resmî dernek statüsü kazandı. Lambdaistanbul, yatay örgütlenmeyi prensip edinen, İstanbul öncelikli olmak üzere Türkiye genelinde LGBTİ+ toplumunu güçlendirmek için dayanışmayı yaygınlaştırma, akran danışmanlığı verme, İstanbul’da yerel yönetimlerle bağlantılar kurma, tecrübe aktarımı ve paylaşımına ve sosyalleşmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenleme ve benzeri aktivizm alanlarında çalışan bir taban örgütlenmesidir.

Mersin 7 Renk LGBT Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği: İnsanın cinsel yönelim, cinsiyet kimliği gibi hiçbir kategorik tanımlamayla ayrımcılığa ve hak ihlaline maruz bırakılmadığı, toplumsal yaşamın her alanında; özgür, barışçıl ve mutlak eşitliğin egemen olduğu, insanca yaşanabilir bir dünya isteyen, Mersin 7 Renk LGBT Derneği 2013 yılında 7 trans kadın tarafından Mersin’de kuruldu. Dernek; LGBTİ+ farkındalığını toplumsal yaşamın her alanında artırmak için yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde çalışmalar yürütüyor. Transfobi, homofobi ve bifobi karşıtı çalışmalar yürütüyor, LGBTİ+ görünürlüğü için çalışıyor, dava takibi, LGBTİ+’lara yönelik hak ihlalleri raporlama çalışmaları, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitimler, atölye çalışmaları, konferans, panel, sergi, sempozyum ve çalıştay gibi çeşitli etkinlikler yapıyor.

Muamma LGBTİ+ Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği: Kasım 2018’de kurulan Muamma LGBTİ+, başta Mersin olmak üzere Türkiye’nin tüm şehirlerinde yaşayan LGBTİ+ kişilere psikososyal destek, cinsiyet uyum süreci kapsamında akran danışmanlığı hizmeti ve hukuki danışmanlık sağlıyor. Dernek, LGBTİ +'ların ve diğer cinsel yönelim cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğrayan yurttaşların, her türlü insan haklarının gözetildiği bir çalışma alanı benimseyerek ayrımcılığın her türüne karşı çalışmalar yürütüyor. Muamma LGBTİ+, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini heteroseksizm dışında tutan kişildfin kendi cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim varoluşlarını gerçekleştirme ve kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine katkıda bulunabilmelerine destek için çalışmalar yürütür ve böyle bir dünya tahayyülüne sahiptir.

Özgür Renkler Derneği: Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet özellikleri ve cinsiyet ifadesi temelli nefretle, ayrımcılıkla, önyargıyla mücadele etmenin yanı sıra LGBTİ+’ları güçlendirmeyi ve insan haklarını yaygınlaştırmayı kendine misyon edinen Özgür Renkler Derneği, 2013 yılında Uludağ Üniversitesinde Öğrenci Topluluğu, 2014 yılında Nilüfer Kent Konseyi çalışma grubu olarak ve 2016 yılında da dernek olarak yolculuğuna devam etti. Derneğin çalışmaları dört ana programdan oluşuyor: Destek/Danışma, Güçlendirme, Savunuculuk ve Kültür/Sanat. Dernek, 2010’da Bursa’da nefret cinayeti ile kaybettiğimiz İrem Okan’ın annesinin “şu koskoca benim dünyaya benim çocuğumu mu sığdıramadılar” sözünün üzerinden LGBTİ+’ların güvende, özgür ve korkmadan yaşayıp kök salmasını istediği için çalışmalarını sürdürüyor.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği: Pembe Hayat, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kuruldu. Translara yönelik ayrımcılık, nefret suçları, şiddet ve toplumsal dışlanma gibi konularda projeler üreten ve doğrudan destek hizmeti sunan dernek, ulusal ve uluslararası alanda savunuculuk faaliyetlerine devam ediyor. Eğitim, sağlık ve uyum süreçleri hakkında danışmanlık sağlıyor. Hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuyor. Dernek; transların bir araya geldiği “Trans Kamp”ı düzenliyor, Eryaman’daki çetelere karşı mücadele ederken öldürülen Dilek İnce adına Giysi Bankası, başta hapishaneler olmak üzere ihtiyaç sahibi olan LGBTİ+’lara giysiler göndererek destek oluyor. Dernek, LGBTİ+ filmleri festivali Pembe Hayat KuirFest’i düzenliyor. Festival, LGBTİ+'lara yönelik ayrımcılığa ve şiddete dikkat çekerken Türkiye’de kuir teorinin ve sanatın konuşulmasına, tartışılmasına olanak yaratıyor.

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği: SPoD, 2011 yılında gökkuşağının altında adil, eşit, özgür bir dünya hayaliyle yola çıktı. İstanbul merkezli olarak kurulan dernek, LGBTİ+’lara hukuki, sosyal, psikolojik danışmanlık ve akran danışmanlığı sunuyor. Destek grupları oluşturuyor.  Dava takibi ve stratejik davalama yapıyor.  Özel şirketler ve belediyeler ile ruh sağlığı uzmanları ve hukukçular için eğitimler gerçekleştiriyor. Akademik araştırmalar yaparak seminerler ve paneller düzenliyor, raporlar hazırlıyor. Siyaset ve aktivizm okulları, yerel ve ulusal düzeyde lobi ve savunuculuk ile seçim kampanyaları yapıyor. Tüm bu çalışmaları, bünyesindeki profesyonel çalışanlar, gönüllüler ve uzman ağları ile yürütüyor.

Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği (ÜniKuir): 2020 yılının Şubat ayında, üniversitelerde LGBTİ+ hakları mücadelesi yürüten yürüten bir grup LGBTİ+ aktivisti tarafından kuruldu. ÜniKuir, ülkenin her yerinde kampüslerden başlayarak tüm şehirde LGBTİ+’ların eşit hak mücadelesine ulaşması için mücadele eder. LGBTİ+ üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm LGBTİ+’lar için, güvenli ve kapsayıcı alanlar oluşturmayı, kampüslerde nefret söylemini ve nefret suçlarını önlemeyi, ayrımcılık karşıtı politika ve önlemlerin üretilmesini, LGBTİ+’ların medyadaki sesini güçlendirmeyi ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde LGBTİ+’ların haklarını savunmayı amaçlamaktadır. ÜniKuir, faaliyetlerini “Eşit Haklara Erişim”, “Medya ve İletişim”, “Örgütlenme ve Dayanışma”, “Siyasal Katılım ve Savunuculuk” programları çerçevesinde en önemli paydaşı olarak gördüğü üniversitelerdeki LGBTİ+ öz örgütlenmeleriyle dayanışarak yürütür.

Hakkımızda