Öz Değerlendirme Rehberi

Öz Değerlendirme Rehberi  - Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği

Öz Değerlendirme Rehberi

Öz Değerlendirme Rehberi, Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği ve ILGA-Europe tarafından yürütülen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekli "Türkiye'de LGBTİ+ Haklarının Geliştirilmesi" projesi kapsamında kapasite güçlendirme desteği alan 11 LGBTİ+ örgütünün Öz Değerlendirme Aracı hakkında fikir sahibi olması ve Öz Değerlendirme sürecini kolaylaştırması adına hazırlanmıştır. Rehber, 7 farklı başlık altındaki sorulara yönelik açıklamaları ve Kapasite Geliştirme Eylem Planını içerir.

Yazar / Editör: Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği
Yayın Yılı: 2023
Konu: Örgütsel dayanıklılık
Yayım Dili: Türkçe
Yayınlayan: Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği
Öz Değerlendirme
İndir