LGBTİ+ Örgütlerinin Örgütsel Dayanıklılık Kapasitesi: Güçlü Yanlarımız ve İhtiyaçlarımız

LGBTİ+ Örgütlerinin Örgütsel Dayanıklılık Kapasitesi: Güçlü Yanlarımız ve İhtiyaçlarımız  - Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği

LGBTİ+ Örgütlerinin Örgütsel Dayanıklılık Kapasitesi: Güçlü Yanlarımız ve İhtiyaçlarımız

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği olarak ILGA-Europe işbirliği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle "Türkiye'de LGBTİ+ Haklarının İyileştirilmesi" projesini yürütüyoruz. Bu proje kapsamında, hem derneğin üyesi hem de proje yararlanıcısı 11 LGBTİ+ örgütüyle ( 17 Mayıs Derneği, Genç LGBTİ + Derneği, Hevi LGBTİ+ Derneği, KaosGL Derneği, Lambdaistanbul Derneği, Mersin 7Renk LGBT Dermeği, Muamma LGBTİ+ Derneği, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği ve Ünikuir Derneği) Öz Değerlendirme toplantıları yapıldı. Öz değerlendirme süreci, örgütlerin kendilerine özgü ihtiyaçlarını gün yüzüne çıkarmanın ve örgütsel dayanıklılık kapsamında farkındalık oluşturmanın yanında, Türkiye’deki örgütlenme özgürlüğü ortamını ve LGBTİ+ örgütlerinin ortak ihtiyaçlarını tartışmamıza da fırsat verdi. Bu rapor, öz değerlendirme ve eylem planı görüşmelerinde elde ettiğimiz bulguları bir araya getiriyor. Örgütlenme özgürlüğü başta olmak üzere çok çeşitli alanlara temas eden ihtiyaçların, hem AKGD’nin hem de benzer çalışmalar yürüten kuruluşların önümüzdeki dönemde LGBTİ+ örgütleriyle yapacağı işbirliklerine yol göstermesini umuyoruz.

Yazar / Editör: Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği
Yayın Yılı: 2023
Konu: Örgütsel dayanıklılık
Yayım Dili: Türkçe
Yayınlayan: Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği
Öz Değerlendirme
İndir