Türkiye'de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar

Türkiye'de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar  - Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği

Türkiye'de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar

“Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar” adlı kitapta, Türkiye’de gönüllülüğün yasal durumu, gönüllülerin beklentileri, motivasyonları ve çalışma koşulları hakkındaki değerlendirmeler yer alıyor. 2019 yılında yürütülen Türkiye’de Gönüllülük Araştırması sonuçlarından yola çıkarak gönüllüğe dair sorunlar ve bu sorunların çözüm yöntemlerine odaklanıyor.

Yazar / Editör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Yayın Yılı: 2020
Konu: Gönüllük
Yayım Dili: Türkçe
Yayınlayan: Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği
İletişim
İndir