LGBTİ+ Örgütlerinin Finansal Dayanıklılığında Hibe Kuruluşlarının Rolü: Deneyimler ve Öneriler

LGBTİ+ Örgütlerinin Finansal Dayanıklılığında Hibe Kuruluşlarının Rolü: Deneyimler ve Öneriler  - Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği

LGBTİ+ Örgütlerinin Finansal Dayanıklılığında Hibe Kuruluşlarının Rolü: Deneyimler ve Öneriler

Türkiye'deki LGBTİ+ örgütlerinin temel gelir kaynakları örgütlenme özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların önemli bir sonucu olarak fon ve hibelerden oluşmak zorunda kalıyor. Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği olarak, LGBTİ+ örgütlerinin fon ve hibe veren kuruluşlarla yaşadıkları deneyimlerden faydalanarak hazırladığımız bu rapor örgütlerin finansal sürdürülebilirliği açısından önemli bir yerde duran bu kuruluşlara öneriler ve tavsiyelerde bulunuyor.

Yazar / Editör: Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği
Yayın Yılı: 2024
Konu: Bağışçı ilişkileri
Yayım Dili: Türkçe
Yayınlayan: Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği
Fon
İndir