Dönüştürücü Fon Desteği: Krizlerle Yaratıcı ve Etkili Mücadele için Bir Yol Haritası

Dönüştürücü Fon Desteği: Krizlerle Yaratıcı ve Etkili Mücadele için Bir Yol Haritası  - Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği

Dönüştürücü Fon Desteği: Krizlerle Yaratıcı ve Etkili Mücadele için Bir Yol Haritası

RESISTRE araştırmasının bulgularına dayanarak yapılan Covid-19'un toplumsal cinsiyete dayalı etkilerini azaltmak için politika yapıcılara yönelik politika tavsiyeleri yayınlanmıştır. RESISTIRÉ araştırmasına göre, sivil toplum kuruluşlarının (STK), COVID-19 salgını ile bir kriz olarak mücadele edilmesinde ve salgının yönetilmesinde, özellikle en kırılganlaştırılmış grupların ihtiyaçlarını karşılama ve kesişimsel ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin etkilerini azaltma anlamında önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Ancak STK’lar için güvenceli, esnek ve sürdürülebilir fon desteğinin olmaması bu önemli çabaları kesintiye uğratmış ve bazı durumlarda bu çalışmaların tamamen durmasına sebep olmuştur. Avrupa ve dünya çok sayıda ve iç içe geçen krizler ve felaketlerle (sağlık, savaş, enerji, gıda güvenliği, doğanın tahribatı, kuraklık, yangınlar, depremler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet) karşı karşıya olduğundan, STK’ların dayanıklılığını destekleyecek, krizlerle yaratıcı ve etkili mücadele edilmesini mümkün kılacak hibe programlarının tasarlanması daha da zorunlu hale gelmiştir. Bu da hibe programlarında dönüştürücü, katılımcı, esnek, uzun vadeli, kapasite geliştirici çekirdek fon desteğine doğru bir değişimi gerektirmektedir.

Yazar / Editör: RESISTIRÉ
Yayın Yılı: 2023
Konu: Bağışçı ilişkileri
Yayım Dili: Türkçe
Yayınlayan: Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği
Araştırma
İndir