Çoklu Krizler Döneminde Kadın+ Örgütlenmelerinin Gözünden Fon İlişkileri Politika Önerileri

Çoklu Krizler Döneminde Kadın+ Örgütlenmelerinin Gözünden Fon İlişkileri Politika Önerileri  - Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği

Çoklu Krizler Döneminde Kadın+ Örgütlenmelerinin Gözünden Fon İlişkileri Politika Önerileri

Silva Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarını Destekleme Derneği tarafından yayımlanan araştırma raporunda kadın+ örgütlenmelerinin kriz dönemlerindeki ihtiyaçları üzerine yapılan araştırmanın sonuçları ve bu araştırmaya dayalı olarak kadın+ örgütlenmelerinin özellikle kriz dönemlerinde ve siyasi baskılar sonrası sivil alanda aktif kalmaları için nasıl bir hibe ve fon yönetimi gerektiği üzerine politika önerileri sunulmaktadır.

https://www.silvadernegi.org/wp-content/uploads/2023/12/Silva-Dernegi-Kadin-Orgutlenmeleri-Fon-Iliskileri-Raporu_Eylul2023.pdf

Yazar / Editör: Silva Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarını Destekleme Derneği
Yayın Yılı: 2023
Konu: Bağışçı ilişkileri
Yayım Dili: Türkçe
Yayınlayan: Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Derneği
Araştırma
İndir